REHEAT s.r.o. - Centrální vysavače, větrání s rekuperací, podlahové vytápění

Moderní technologie
       & profesionální služby

Rekuperace je snadná a výhodná operace.Chcete dýchat čerstvý vzduch, ušetřit si starosti s větráním, zamezit úniku tepla v zimě při otevírání oken a vůbec celkově ušetřit? V takovém případě je rekuperace ideální řešení pro vás.

Věděli jste například, že u běžných rodinných domů tvoří tepelné ztráty v důsledku větrání okenními štěrbinami či mikroventilací až 40 % z celkových energetických ztrát? Pokud totiž okno během dne otevřete dohromady na jednu na hodinu, zajistíte si tím sice přísun potřebného množství čerstvého vzduchu, avšak zároveň ztratíte 50 až 75 procent tepla. Při použití rekuperace tohle odpadá, i při nejtřeskutějších mrazech do místnosti proudí vzduch předehřátý na příjemnou teplotu mezi 15 a 20 stupni a v letních vedrech si užijete osvěžující, ochlazený vzduch.

Definice rekuperace

Pan Karel se před výměnou oken o větrání příliš nestaral. Ta stará byla natolik netěsná, že do bytu se permanentně dostával čerstvý vzduch. Po výměně oken sice ušetřil za tepelnou energii, ale také začal být více nemocný a na zdech se objevila plíseň. Vzdušná vlhkost v nevětraných místnostech přesáhla 65 % a to je pro rozvoj plísní a mikroorganismů (roztočů) skutečně skvělé prostředí.

Plísně přitom mohou způsobovat řadu závažných onemocnění jako je alergie, astma nebo rakovina. Později zjistil, že řešením je pravidelné a časté větrání, pětkrát až sedmkrát denně s oknem dokořán otevřeným po dobu asi sedmi minut. Při činnostech vytvářejících nadměrnou vlhkost jako praní, vaření či koupání dokonce ještě více. Tím se zamezí zvyšování koncentrace oxidu uhličitého, který má za následek únavu, bolest hlavy, snížení koncentrace, pálení očí nebo škrábání v krku. Jenže časté větrání přineslo, především v zimních měsících, výrazný únik drahocenného tepla. Pan Karel se teď stěhuje do rodinného domu a ví, že jednoduchým řešením problémů s větráním je systém rekuperace.

Co to tedy rekuperace vlastně je? Jedná se o optimální výměnu vzduchu v objektu s minimalizací tepelných ztrát při větrání. Teplo se zpětně získává při větrání, kdy je z odpadního, vyhřátého vzduchu přidáno do čerstvého chladného vzduchu. Ten se tak do obytných prostor dostává už předehřátý. V létě je tomu naopak, příchozí venkovní vzduch se ochlazuje.

Dům je neustále větrán a použitý vzduch včetně všech nežádoucích pachů z kuchyně, záchodu, kouře či vydýchaného vzduchu se odvádí mimo budovu. Výsledek? Příjemné a hygienicky nezávadné životní prostředí v obytném prostoru a minimální tepelné ztráty. Jednoduše řečeno, rekuperace má za následek dostatečnou výměnu vzduchu v objektu i snížení výdajů za vytápění. Vytápět ovšem sama o sobě nedokáže, k tomu je třeba samostatná topná soustava.

Výhody rekuperace

Rekuperaci lze využít v podstatě ve všech typech objektů, kromě rodinných domů také v bytech, občanských i průmyslových stavbách. Zde všude se větrání stává snadným a konstantním bez ohledu na vnější nárazové výkyvy počasí. Ty jsou typické hlavně v létě, kdy po ohromném vedru rychle přijde bouřka a s ní i citelné ochlazení. V celém objektu klesá vzdušná vlhkost, kterou rekuperace odvádí a v koupelně se tedy může kdykoliv sušit prádlo. Velký význam má rekuperace také při řešení hygienických a zdravotních problémů. Uplatní se tam, v podstatě jako jediné řešení, kde je nutná instalace oken s minimální hlukovou prostupností, například v blízkosti dálnic nebo průmyslových zón.

Tak těsných, že nepropouští žádný vzduch a nevětraný, zatuchlý prostor je potom ideálním místem pro tvorbu plísní. Na škodlivých životních podmínkách ve vnitřních prostorách, v nichž bývá až desetkrát vyšší koncentrace škodlivin oproti venkovnímu prostředí, se podílejí též dlouhodobé emise z různých stavebních materiálů, nábytku a dalších zařizovacích předmětů, elektroniky, lepidel, nátěrů atd.

Ostatně filtry v rekuperační jednotce dokážou vyčistit venkovní vzduch i od nepříjemných alergenů a prachu. Tím, že při použití rekuperace není třeba otevírat okna, se do objektu dostane mnohem méně hluku, prachu, pylu a hmyzu. Snižuje se samozřejmě i nebezpečí vloupání, především při dlouhodobějším vycestování. Na druhou stranu záleží jen na obyvatelích domu, zdali budou okna otevírat či nikoliv. V tom je rekuperace vůbec neomezuje, naopak, zajišťuje komfort a dramaticky snižuje finanční výdaje na vytápění i chlazení domu. Vše navíc probíhá i během nepřítomnosti obyvatel domu, systém se řídí automaticky.

Rekuperace přepočítaná na peníze

Z hlediska finančního není rekuperace právě nejlevnější, cena za její pořízení se pohybuje zhruba kolem částky sto tisíc korun. Navíc je si potřeba uvědomit, že ekonomicky výhodná je především pro novostavby tzv. energeticky úsporných a pasivních rodinných domů, protože u nich se s instalací rekuperace počítá již ve fázi projektu. Určení návratnosti pořizovacích nákladů bývá docela obtížné. Vždyť je třeba do něj započítat také výdaje za elektrickou energii, kterou systém spotřebovává (což může činit až několik tisíců korun ročně), za výměnu prachových a pylových filtrů (několik set korun ročně) a za pravidelnou (roční) dezinfekci potrubí speciálním sprejem asi za pět set korun.

Na druhou stranu je možné v rámci podpory energeticky úsporných opatření u novostaveb v pasivním standardu získat na rekuperační systémy dotace z programu Zelená úsporám. Přítomnost rekuperace v celé novostavbě má pozitivní vliv na celkový objem dotace. Přestože tedy návratnost rekuperace může být z ekonomického hlediska neúměrně dlouhá, je třeba vzít v potaz také její finančně nevyčíslitelné přínosy. Tím hlavním je vytvoření podmínek pro zlepšení zdravotního stavu obyvatel objektu, ale i pohodlí při starosti o větrání, eliminace zápachu, úspora času nebo pozitivní nálada z příjemného mikroklimatu. Nezanedbatelný je ekologický aspekt, využitím rekuperace totiž dochází s nižší spotřebě elektrické energie, čímž se snižuje i produkce škodlivého kysličníku uhličitého. Kdyby k řešení novostaveb takto přistupovali všichni, snižování škodlivých emisí by se podstatně urychlilo.

Jak funguje rekuperace?

Pan Filip měl před instalací rekuperace do svého rodinného domu, v němž s rodinou bydlí už čtyři roky, celkem obavy. Potřeboval však řešit problémy s tvorbou plísní. Teď, po třech letech provozu, již ví, že to byl krok správným směrem. Nejenže plísně jsou už jen dávnou minulostí, ale navíc ušetří za topení a to asi čtvrtinu až pětinu oproti běžným výdajům, záleží na intenzitě zimy.

Větrá bez práce i v době své nepřítomnosti (např. dovolená), do domu neproniká obtížný létavý hmyz a snížilo se množství prachu v domě (což ocenila hlavně jeho alergická dcera). Potěšila ho také jednoduchost systému a údržba.

Celý systém, zvaný odborně řízené nebo nucené větrání s rekuperací tepla, je sestavený z jednotky a potrubí. Potrubím se vede potřebné množství vzduchu – do rekuperační jednotky čerstvého venkovního a teplého odpadního, z rekuperační jednotky teplého čerstvého a vychlazeného odpadního. Potrubí je taženo celým obytným prostorem k zajištění dostatečné distribuce čerstvého vzduchu i odtahu vzduchu znehodnoceného. V zimě je čerstvý a chladný vzduch z venku přihříván přes teplosměnnou plochu protiproudého výměníku teplem z odpadního vzduchu. V létě je to naopak, dokonce lze rekuperační jednotkou i chladit. Do systému ovšem musí být umístěný zemní výměník tepla, potrubí různého průměru zakopané do takové hloubky v zemi, aby nezamrzlo (alespoň 120 centimetrů).

Díky v podstatě stálému teplotnímu prostředí v takové hloubce (osm stupňů) se v létě vzduch pod zemí ochlazuje a rekuperace je zároveň klimatizací. V zimě, v době mrazů, je naopak vůči venkovní teplotě zahřátý o pár stupňů a plní zahřívací funkci. Důležité je velmi kvalitní navržení a zpracování zemního výměníku tepla.

Druhy rekuperace

Aktivní rekuperace nejen šetří teplo, ale přispívá také k vytápění, jelikož rekuperační jednotka zároveň pracuje jako tepelné čerpadlo. Filtrační systém zbavuje přiváděný venkovní vzduch prachových částic, v případě použití pylového filtru také od alergenů. Toto řešení je vhodné zvláště pro stavby s velmi malými tepelnými ztrátami. Dodává se také systém jednodušší pasivní rekuperace, kdy vydýchaný vzduch odváděný z objektu předává své teplo čistému vzduchu přiváděnému zvenku a není bezúčelně odveden oknem ven. Každý rekuperační systém má svou rekuperační jednotku, v níž je chladný venkovní vzduch ohříván odsávaným teplým vzduchem z vnitřního prostoru. Centrální jednotka zajistí rovnoměrnou výměnu vzduchu v celém objektu, kompaktní se vyznačuje úsporou místa. Konstrukce jednotky na principu soustavy kanálků nedovoluje promíšení venkovního a vnitřního vzduchu a zároveň jsou stykové plochy vyrobeny z materiálu umožňujícího maximální přestup tepla, až 90 %.

Pokud má někdo nedůvěru v potrubní vedení, existují decentrální systémy. Jeho jednotky jsou umístěny v obvodových zdech pouze těch místností, kde je rekuperace nejvíce potřeba. Proto je velmi jednoduché tento lokální systém instalovat do již postavených domů a bytů. Snadná je také údržba nevyžadující chemikálie a malé jsou nejen pořizovací, ale též provozní náklady. K dispozici je manuální, digitální i senzorické ovládání, funkce letního větrání a nehlučné ventilátory.

Účinnost rekuperace

Pan Michal si rekuperaci nemůže vynachválit. V zimě, při venkovní teplotě -3 °C, chce mít v obývacím pokoji teplotu 22 °C. Jeho rekuperátor se 70% účinností zvyšuje teplotu přiváděného vzduchu o 19 °C a odváděný odpadní vzduch ochlazuje na 3 °C. Čerstvý vzduch přivedený do pokoje tak stačí ohřát pouze o 6 °C, kdežto při běžném větrání oknem by to bylo o celých 25 °C. To už je slušná úspora, nemyslíte? Účinnost rekuperace určuje hodnotu využití odpadního tepla pro ohřev čerstvého, chladného vzduchu a pohybuje se mezi nulou a sto procenty. Nulová účinnost rovná se oknu otevřenému dokořán, kdy je teplý vzduch odváděn bez užitku a místnost se rychle ochlazuje až na venkovní teplotu. Ideální, v podstatě nerealizovatelná, stoprocentní účinnost znamená větrání místnosti bez jakékoliv ztráty energie.

Reálná, tedy běžná účinnost rekuperace v celém rozsahu otáček ventilátoru se nad 60 % pokládá za dobrou a nad 80 % za špičkovou. Výsledná hodnota často klesá s rostoucím objemem průtoku vzduchu, jenž zvyšuje zátěž rekuperace. Účinnost rekuperace závisí na zvoleném technickém řešení. V přímých deskových rekuperačních výměnících dochází k přímé výměně tepla přes teplosměnnou desku a jejich účinnost se pohybuje mezi 60 a 70 %. K hlavním výhodám se řadí vzájemné oddělení vzduchových proudů, nízké tlakové ztráty, úspora elektrických čerpadel a navíc nedochází k výměně vlhkosti.

V přímých protiproudých trubkových výměnících dochází k přenosu tepla přes teplosměnnou plochu vnitřní šroubovice a jejich účinnost dosahuje až 80 %. Výměník navíc není třeba chránit před mrazem, protože odchozí vzduch plynule ohřívá zamrzlý kondenzát na začátku šroubovice. Nepřímé trubkové výměníky jsou umístěny v potrubí a teplo se akumuluje v teplonosné kapalině, zpravidla v nemrznoucí směsi. Účinnost se pohybuje kolem padesáti procent, na druhou stranu není potřeba tolik zastavěného místa a příjem tepla je možné spojit z více míst.

Rekuperace se stává nezbytným řešením stavby současných rodinných domů a je vhodné si ji pořídit i do objektů již obývaných. Úspory energie a především kvalitní a zdravé životní prostředí jsou doslova k nezaplacení.

Novinky

 • prezentační centrum Plzeň
    Prezentační centrum otevřené v Plzni je určeno pro každého, kdo chce získat více informací o nabízených technoogiích, prohlédnout si nabízené produkty. Nabízíme konzultace, které...
  10. leden 2018
  ČÍST VÍCE >
 • Sleva 40.000,- Kč na podlahové topení. Slevu lze uplatnit při zakoupení rekuperační jednotky Nilan VP18 s montáží rozvodů vzduchotechniky . Cena objednaného elektrického podlahového topení...
  29. listopad 2017
  ČÍST VÍCE >
 • Podívejte se na do naší nové sekce teplovodního podlahového topení pro podrobné informace o tomto stylu vytápění. Připravili jsme pro vás také přehlednou srovnávací tabulku teplovodního...
  1. prosinec 2014
  ČÍST VÍCE >
 • Zima se neúprosně blíží a s ní také období zvýšené zátěže na střešní okapové žlaby, odtokové trubky a venkovní plochy obecně. Neustálé tání a zamrzání sněhu na střeše v důsledku...
  23. říjen 2014
  ČÍST VÍCE >
 • Slimline Vac - nejužší potrubí pro rozvody centrálního vysávání na trhu. Řešení pro vedení v konstrukcích, kde pro malou výšku konstrukce není možno vést běžný rozměr potrubí.
  6. říjen 2014
  ČÍST VÍCE >