REHEAT s.r.o. - Centrální vysavače, větrání s rekuperací, podlahové vytápění

Moderní technologie
       & profesionální služby

Teplovodní podlahové vytápěníTeplovodní podlahové vytápění je moderní způsob regulace teploty v budovách a jejich prostorách. Nejedná se přitom o žádnou třeskutou novinku, teplovodní podlahové topení je ve stavebnictví známé skoro stejně dlouhou dobu jako topení radiátory.

Na popularitě však získává teprve v posledních letech. A oprávněně, vždyť k jeho hlavním výhodám se řadí minimální náklady na údržbu, významné energetické úspory a pozitivní vliv na zdraví obyvatel domu, kde je vytápění nainstalováno.

Vytápění v podlaze v praxi Představte si úplně banální situaci, jistě jste ji sami zažili. Hraní vašich dětí v pokojíčku přeroste v divokou honičku, která však končí pádem mladšího synka na kovový radiátor. Znáte, jak to končívá, při troše štěstí jekotem a pláčem, v pátek třináctého cestou pro pár stehů na chirurgii. V případě využití teplovodního podlahového vytápění na takové nehody můžete vesele zapomenout. Proč?


Teplovodní podlahové vytápění totiž žádné radiátory vůbec nepotřebuje. Jak název napovídá, je pěkně schované pod podlahou a celou místnost rovnoměrně zahřívá. Je vhodné do všech typů interiérů, moderních i tradičních, dostupné pro všechny stavebníky a cenově přístupné. Na trhu existuje celá škála variant, od těch ekonomických až po složité kombinující více zdrojů.

Montáž lze realizovat svépomocí, ovšem vždy je lepší se obrátit na profesionální firmu, která vše kvalitně zařídí. Realizace vytápění v takovém případě začíná kalkulací, pokračuje instalací topení, pokládkou izolace a litím potěru a končí tlakovými zkouškami, instalací kotelny a předáním certifikátů pro kolaudaci.


Používané materiály

Základním prvkem vlastního podlahového topení jsou pružné plastové trubky. Lze je vést tam, kam je třeba, takže teplo se rovnoměrně rozvrstvuje. Navíc nevznikají chladnější místa a dochází k rychlejšímu náběhu teplot. V současné době se nejčastěji vyrábějí ze síťovaného polyetylenu AL-PE-RT (případně PE-RT-AL-PE-X) nebo z chlórovaného polyvinylchloridu C-PVC. Standardizované rozměry trubek se pohybují v případě jejich průměru od 12 do 32 milimetrů a u tloušťky stěny trubek od 2 do 2,9 milimetrů.

Na vnitřní stěně jsou vybaveny mikroskopickou vrstvou hliníkové protikyslíkové bariéry. Ta zabraňuje, aby do trubek pronikal vzdušný kyslík a následně se uvnitř tvořila a usazovala rez a vodní kámen. Díky tomu se životnost celé topné soustavy pochopitelně výrazně prodlužuje.


Pokládka systému

Podklad trubek tvoří bublinková odrazová fólie. Jejími hlavními funkcemi je zabraňovat tepelnému zatěžování spodních polystyrénových desek a zároveň odrážet vyzařované teplo směrem nahoru do podlahy. Tím fólie snižuje náklady a výrazně zvyšuje efektivitu celého systému. Trubky se mohou spojovat několika způsoby, svařováním, lepením nebo systémovými spojkami. Všechny uvedené možnosti jsou velmi rychlé, pohodlné, zajišťují dostatečnou pevnost a nikdy se to neděje na úkor průtoku. Výrobce vždy určí maximální délku a poloměr ohybu, který se při pokládce nesmí překročit.

Teplotní rozdíl na vstupu a výstupu by neměl u jednoho okruhu topné hadice překročit pět stupňů a tomu je třeba přizpůsobit jeho délku. Ta se řídí průměrem trubky a obvykle se pohybuje od 80 do 120 centimetrů. K získání co nejlepší tepelné rovnováhy v místnosti je ideální použít tvar dvojitého meandru či dvojité spirály. Tak se dosáhne v podstatě ideálního střídání trubek s příchozí teplejší a s odchozí chladnější vodou.

Velkým zjednodušením při pokládce může být využití systémových topných rohoží, na nichž je trubka již připevněna ve tvaru meandru. Vzhledem k tomu, že výrobci takové rohože nabízejí v rozmanitých rozměrech i tvarech, není problém vytvořit na celé otopné ploše požadovaný uzavřený okruh.

Žhavou novinkou jsou kapilární rohože. Jejich hlavní výhodou je zanedbatelná tloušťka, jelikož voda je v nich vedena skoro vlasovými trubičkami, a možnost připojení na běžný rozvod teplé vody. Díky tomu jejich instalace probíhá dokonce i do stěn nebo na strop, čímž dochází ke zvětšení topné plochy v místnosti. Zatím se však stále jedná o novinku ještě ne zcela prověřenou praktickými výsledky. Krycí vrstva je zásadní

Před pokládkou systému a položením krycí vrstvy je potřeba si také dobře rozmyslet budoucí neměnné rozmístění kuchyňské linky a nábytku s uzavřeným soklem. Pod ně je totiž zbytečné topení pokládat, docházelo by k jejich zbytečnému, neekonomickému zahřívání.

Ještě donedávna byl nejpoužívanější krycí vrstvou topných trubic cementový potěr s přidanými plastifikátory, jež zlepšovaly jeho obtékání kolem trubic.

Dnes však na popularitě po zásluze získává kvůli svým vlastnostem anhydrid. Je pevnější, lépe obtéká a pro potřeby krytí topných trubek se v podstatě jeví jako ideální. Jeho menší hmotnost oproti klasickému betonu přináší nižší statické zatížení podlahy.

Svou lepší tepelnou vodivostí umožňuje teplovodnímu systému rychlejší reakci na změny venkovních teplot. Díky speciálním příměsím se dá navíc snadno odstranit i jeho jediná nevýhoda, nemožnost použití jako přímé nášlapné vrstvy.

Důležité je také umístit kolem stěn místnosti dilatační pásku. V případě betonu je třeba v závislosti na jeho tloušťce instalovat pásku přibližně na každých 36 m2 plochy, v případě anhydridu na 300 m2. Výsledkem je vyrovnání teplotní roztažnosti potěru, která může dosáhnout až deset milimetrů, a zamezení vzniku akustických mostů.


Výška betonového potěru

Výše popsaný proces pokládky teplovodního podlahového vytápění se označuje jako mokrý. Při svislém řezu podlahou postupně odspoda obsahuje hrubou podlahu, hydroizolaci, dle požadavků na tepelnou prostupnost též tepelnou nebo kročejovou izolaci, hydroochranu, vlastní teplovodní systém, akumulační krycí vrstvu (anhydrid nebo beton) a nášlapnou vrstvu.

Výška potěru nad trubkami by obecně měla mít přes čtyři centimetry, přesná výška se volí vždy v závislosti na pevnosti použité směsi. U betonu jeho celková tloušťka přesahuje deset centimetrů, u anhydridu o něco méně. Pozor však na dodatečné instalace systému v již obývaných domech.

Přidanou váhou potěru se pochopitelně nesmí překročit nosnost stropních konstrukcí a snížení světlé výšky místnosti může navíc přinést nečekané důsledky. Tento problém u novostaveb, kde by výsledná vrstva již měla být zohledněna v projektu, naštěstí nehrozí.


Suchý způsob instalace

Zmínku si zaslouží i dnes již překonaný proces, takzvaný suchý způsob pokládky. Jeho hlavním omezením je minimální možnost ovlivnit, kudy trubky vést. Ty jsou totiž vedeny systémovou deskou z extrudovaného polystyrenu, kterou pokrývá reflexní fólie odrážející tepelné paprsky vzhůru. Z desky vystupují plošky s výškou odpovídající tloušťce teplovodních trubek. Mezi tyto plošky se v požadovaném tvaru trubky pokládají a překrývají sádrovláknitými deskami. Na ně se poté instaluje nášlapná vrstva.

Méně náročné na manipulaci při pokládce, o to více komplikované při vytváření požadovaného teplovodního okruhu jsou systémové polystyrenové desky s již vyříznutou drážkou. Plechové vodicí žlábky umístěné v drážkách systém zpevňují a zároveň zlepšují výměnu tepla mezi hadicí a podlahou. Uvedení do provozu a regulace

Topná zkouška systému může následovat, teprve až je potěr zcela tvrdý. Což v případě betonu znamená po třech týdnech od zalití trubic, v případě anhydridu (v závislosti na použitém druhu) po jednom týdnu. Některé nové kotle disponují programem pro záběhové topení a vysoušení zálivky, v ostatních případech je nutné systém pomalu, v postupných krocích natápět.

Řízení teploty vstupní vody probíhá takzvanou ekvitermní regulací, většinou v závislosti na venkovní teplotě. Hodnota tepla v jednotlivých místnostech se reguluje nastavením průtoku pomocí termostatických ventilů. Složitější je systém zónování, v jehož rámci má každá místnost své vlastní čidlo umožňující nastavit v ní individuální výkon topení.

Ovšem systém má sám o sobě výraznou samoregulační schopnost. Jeho celkový výkon je vyzařován na malém rozdílu teplot mezi povrchem podlahy a vzduchem v místnosti. Co to znamená v praxi? Při poklesu teploty v místnosti o dva stupně výkon systému bez jakéhokoliv lidského zásahu klesne o třicet procent.


Podlahová krytina

Teplovodní podlahové vytápění přináší také nevyčíslitelné zdravotní výhody. Výrazným způsobem zabraňuje množení roztočů, bakterií a spór na povrchu podlah, čímž snižuje riziko alergií. Nezáleží přitom na druhu materiálu podlahy. Jeho výběr je především potřeba podřídit požadavku na maximální tepelný odpor, který nesmí překročit 0,15 m2 K∙W-1. Lze tedy bez obav použít parkety z měkkého dřeva, koberce bez PVC podkladu o tloušťce do jednoho centimetru, kamenné a keramické dlaždice i PVC krytiny.

Podlahové chlazení Nezanedbatelnou výhodou podlahového vytápění je i jeho využití pro podlahové chlazení. Teplotu vzduchu v místnosti dokáže snížit zhruba o čtyři stupně. Může se to zdát málo, ale díky výslednému skvělému pocitu obyvatel domu jsou to výsledky velice komfortní.

Moc tropických dní během roku v našich zeměpisných šířkách sice nebývá, nesmíme však zapomenout na neustálé zahřívání objektů v důsledku běžného slunečního svitu, zateplení a provozu vnitřních elektrických zdrojů. Podlahový systém dokáže udržovat stabilní teplotu v průběhu celého roku a navíc bez otravného hučení známého z běžné klimatizace.

Chlazení je ze zdravotního pohledu zcela nezávadné a bezpečné. Zároveň je třeba zdůraznit, že je vhodné pouze pro místa, kde není dlouhodobě překračována relativní vlhkost vzduchu šedesát procent. Teplotu vody vstupující do trubek je nutné udržovat nad šestnácti stupni, jinak dochází ke kondenzaci vodních par a časem by mohlo například dojít k poškození dřevěných podlah.

Teplovodní podlahové vytápění se vyplatí Shrňme závěrem, že teplovodní vytápění přináší významné finanční úspory. Jeho energetická náročnost je až o neuvěřitelných 65 % nižší než při topení přežitými radiátory a o celých 45 % nižší než při použití elektrického podlahového vytápění.

Teplovodní vytápění vyžaduje jen nepatrné náklady na údržbu a při jeho souběžném využití k chlazení snižuje investiční náklady. Zajišťuje tepelnou stabilitu prostoru a umožňuje dobrou údržbu podlah. Zároveň zamezuje množení různých choroboplodných zárodků na podlahách a snižuje i riziko alergií. A konečně, je bezpečné a vyznačuje se tichým, bezproblémovým chodem.

Novinky

 • prezentační centrum Plzeň
    Prezentační centrum otevřené v Plzni je určeno pro každého, kdo chce získat více informací o nabízených technoogiích, prohlédnout si nabízené produkty. Nabízíme konzultace, které...
  10. leden 2018
  ČÍST VÍCE >
 • Sleva 40.000,- Kč na podlahové topení. Slevu lze uplatnit při zakoupení rekuperační jednotky Nilan VP18 s montáží rozvodů vzduchotechniky . Cena objednaného elektrického podlahového topení...
  29. listopad 2017
  ČÍST VÍCE >
 • Podívejte se na do naší nové sekce teplovodního podlahového topení pro podrobné informace o tomto stylu vytápění. Připravili jsme pro vás také přehlednou srovnávací tabulku teplovodního...
  1. prosinec 2014
  ČÍST VÍCE >
 • Zima se neúprosně blíží a s ní také období zvýšené zátěže na střešní okapové žlaby, odtokové trubky a venkovní plochy obecně. Neustálé tání a zamrzání sněhu na střeše v důsledku...
  23. říjen 2014
  ČÍST VÍCE >
 • Slimline Vac - nejužší potrubí pro rozvody centrálního vysávání na trhu. Řešení pro vedení v konstrukcích, kde pro malou výšku konstrukce není možno vést běžný rozměr potrubí.
  6. říjen 2014
  ČÍST VÍCE >