REHEAT s.r.o. - Centrální vysavače, větrání s rekuperací, podlahové vytápění

Moderní technologie
       & profesionální služby

Ilustrace fungování systému rekuperaceZajištění dostatečně kvalitního přívodu čerstvého vzduchu do bytu či domu je zásadním faktorem pro zdraví člověka a jeho celkovou kondici. V případě pasivních a nízkoenergetických domů či dřevostaveb je větrání klíčovým a nutným prvkem pro zajištění jejich správné funkčnosti.

Standardní způsoby, do kterých spadá nárazové větrání a postupné větrání ventilací, jsou bohužel zcela nevyhovující, jelikož nedokáží zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu a jeho následnou cirkulaci po obytných či firemních prostorech. Dochází tak k masivním tepelným únikům, což výrazně zvedá energetickou náročnost budov a domů.

Klasické způsoby mají také další neduhy, patří mezi ně například vznik průvanů, pronikání hluku a prachových částic z venkovních prostor dovnitř či tvorba prostoru pro vnik hmyzu. Nesprávný systém větrání také často způsobuje výrazné vlhnutí zdí, což je rizikovým faktorem zejména z hygienického hlediska.


Zdravým, pohodlným a také moderním způsobem lze větrat za pomocí tzv. řízených rekuperačních systémů. Tyto profesionální větrací jednotky zcela řeší základní problém efektivního větrání bez jakýchkoliv tepelných ztrát a pomáhají tak uspořit výrazné částky v účtech za energie. Postupně nalézají své místo v čím dál větším počtu rodinných domů, apartmánů či bytů. Výjimkou nejsou ani firemní či veřejné prostory.


Optimální bydlení s komfortním prostředím
Pro dosažení optimálního a zdravého prostředí v naší domácnosti je třeba postavit se čelem všem nežádoucím faktorům, které vznikají při nedostatečném větrání. Obytným prostředím nesvědčí zejména zvýšená koncentrace radonu, CO2, výskyt roztočů či plísní nebo také škodlivé emise z využitých stavebních materiálů. Tyto zásadní negativa dokážou zcela eliminovat moderní rekuperační jednotky.


Větrání pro zdraví - aktivní a pasivní rekuperace

Aktivní a pasivní rekuperace Aktivní rekuperace využívá principu fungování tepelného čerpadla. V tomto procesu prochází přiváděný vzduch kondenzátorem, kde se přihřívá na aktuální teplotu panující v místnostech. Na přiloženém obrázku můžeme vidět detailně znázorněný celý proces. Pod číslem 1 je odsávaný vzduch, který prochází výparníkem a předává zde energii do chladiva. Tento ochlazený vzduch se téměř vždy vyfukuje bez energie ven. Energie uskladněná v chladivu následně slouží k ohřevu přiváděného vzduchu. Na ilustraci znázorňuje číslo 2 kompresor, který stlačuje chladivo a následně zahřívá kondenzátor (3).

V celém procesu dochází v další fázi k průchodu vzduchu tryskou, což zvětšuje objem chladiva a zároveň ho také ochlazuje. Tento cyklus se v průběhu rekuperace neustále opakuje. V letním období dojde k otočení funkce a vzduch je do místností vháněn přes výparník, čímž dochází k ochlazení místností.

V případě, že není potřeba přicházející vzduch dotápět nebo ochlazovat, tak se k předání energie využívá pouze pasivní rekuperace (číslo 4). Kombinací obou těchto procesů (aktivní i pasivní rekuperace) získáme efektivní, vysoce úspornou a účinnou jednotku, která nabízí v létě i možnost ochlazování teploty v domě. Tento typ jednotek reprezentuje GE Premium.


Jednotky aktivní rekuperace

Systémy pasivní rekuperace fungují na principu převodu odpadního vzduchu přes stěny výměníku, čímž se ohřívá vzduch přívodní. Celková efektivita a účinnost tohoto procesu se měří procentuálně a tento výsledek je jedním ze základních parametrů hodnocení kvality rekuperačních jednotek.

Tento systém fungování rekuperace pracuje se zpětným získáváním tepla, což vyžaduje ke své správné funkci přítomnost primárního zdroje tepla. Bez tohoto vnitřního zdroje (což může být například elektrické podlahové vytápění) či jiných pasivních zisků (například slunečný svit, teplo uvolňující se při vaření, teplo z domácích spotřebičů apod.) by k efektivní rekuperaci nemohlo docházet.

V produktové řadě GENVEX nabízíme několik větracích jednotek využívajících systému pasivní rekuperace. Jednotky GES Energy, GEU Energy a GE Energy nabízejí nejvyšší možnou úroveň propracovanosti a účinnost až 96%. Splňují také přísnou certifikační normu pro pasivní domy podle PHPP Pasivhaus University v Darmstadtu.


GE Energy - Jednotky pasivní rekuperace

Fakta a mýty o větrání s rekuperací Zásadním faktorem pro úspěšné a bezproblémové fungování rekuperace je důsledný výběr dodavatele řešení, čímž lze předejít mnoha rizikům a problémům. Mezi nejčastější neduhy patří zejména zvýšená hlučnost rekuperace, průvan, nedostatečná účinnost, vznik mikroorganismů či kondenzátů v potrubí a podobně. Tyto negativní zkušenosti jsou však výjimkou a právě dostatečná pozornost věnovaná výběru dodavatele se v tomto případě několikanásobně vyplatí.

Naše dlouholeté praktické zkušenosti s tímto oborem dokládají, že se rekuperace není třeba v žádném případě obávat. Profesionálně navržený a bezchybně namontovaný systém větrání s rekuperací zajišťuje celoroční příjemné mikroklima, svěží a čerstvý vzduch, optimální vlhkost vzduchu a neposlední řadě také kompletní eliminaci jakýchkoliv pachů. Spokojeným majitelům precizně fungujících rekuperačních jednotek pak tyto systémy přinášejí z dlouhodobého hlediska jen radost.

Novinky

 • prezentační centrum Plzeň
    Prezentační centrum otevřené v Plzni je určeno pro každého, kdo chce získat více informací o nabízených technoogiích, prohlédnout si nabízené produkty. Nabízíme konzultace, které...
  10. leden 2018
  ČÍST VÍCE >
 • Sleva 40.000,- Kč na podlahové topení. Slevu lze uplatnit při zakoupení rekuperační jednotky Nilan VP18 s montáží rozvodů vzduchotechniky . Cena objednaného elektrického podlahového topení...
  29. listopad 2017
  ČÍST VÍCE >
 • Podívejte se na do naší nové sekce teplovodního podlahového topení pro podrobné informace o tomto stylu vytápění. Připravili jsme pro vás také přehlednou srovnávací tabulku teplovodního...
  1. prosinec 2014
  ČÍST VÍCE >
 • Zima se neúprosně blíží a s ní také období zvýšené zátěže na střešní okapové žlaby, odtokové trubky a venkovní plochy obecně. Neustálé tání a zamrzání sněhu na střeše v důsledku...
  23. říjen 2014
  ČÍST VÍCE >
 • Slimline Vac - nejužší potrubí pro rozvody centrálního vysávání na trhu. Řešení pro vedení v konstrukcích, kde pro malou výšku konstrukce není možno vést běžný rozměr potrubí.
  6. říjen 2014
  ČÍST VÍCE >