REHEAT s.r.o. - Centrální vysavače, větrání s rekuperací, podlahové vytápění

Moderní technologie
       & profesionální služby

Jak funguje pasivní rekuperace?

Při pasivní rekuperaci se vzduchem odpadním, přes stěny výměníku, ohřívá vzduch přívodní. Účinnost tohoto přenosu se udává v procentech % a je jedním z hlavních ukazatelů kvality rekuperační jednotky.

Nesmíme však zapomínat na to, že rekuperace znamená zpětné získávání tepla. Abychom mohli teplo zpětně získávat, musíme mít primární zdroj. Bez vnitřního zdroje ( například elektrické podlahové vytápění)  případně dalších pasivních zisků (sluneční svit, teplo uvolněné při vaření, teplo z domácích spotřebičů, osob...), by k rekuperaci nemohlo docházet.

sortimentu NILAN je několik řad větracích jednotek s pasivní rekuperací na velmi vysoké úrovni propracovanosti, s účinností až 96%, s certifikací pro pasivní domy dle PHPP Pasivhaus univerzitou v Darmstadtu.


Jak funguje

Jak funguje aktivní rekuperace?

Využívá principu tepelného čerpadla. Přiváděný vzduch do domu prochází kondenzátorem, kde se přihřívá na požadovanou teplotu místnosti. Odsávaný vzduch prochází studeným výparníkem (1), kde předá energii do chladiva . Ochlazený vzduch bez většiny energie se vyfukuje z domu ven. Energie předaná do chladiva slouží opět k ohřevu přiváděného vzduchu. Chladivo stlačeno kompresorem (2) zahřívá kondenzátor (3).

V další fázi cyklu dojde průchodem tryskou ke zvětšení objemu chladiva a tím jeho ochlazení. Celý cyklus se opakuje. V létě se pak funkce otočí a do místnosti je vzduch přiváděn přes výparník a tím dochází k chlazení místnosti. Pokud nepotřebujeme přívodní vzduch dotápět či chladit,energie se předává pouze přes pasivní rekuperaci (4). Kombinací aktivní a pasivní rekuperace pak získáme velmi účinnou a provozně úspornou jednotku s funkcí chlazení pro letní období.
                                                   Aktivní rekuperace