Co je fotovoltaika? FV panely Časté otázky Užití fotovoltaiky

 

Co je fotovoltaika?

Fotovolaika umožní snížení nákladů na elektřinu, lze ji využít k vytápění, ohřevu vody. Je to metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu s využitím fotovoltaických článků, které jsou obvykle spojovány do větších celků. Fotovoltaika také představuje řešení, které je ohleduplné k životnímu prostředí, neboť solární panely kromě slunečního svitu, který je obnovitelným a nevyčerpatelným zdrojem energie, nevyžadují žádné palivo, které by znečišťovalo ovzduší či jinak zatěžovalo přírodu.

Fotovoltaika

 


 

Fotovoltaické panely

Spojováním fotovoltaických článků vznikne fotovoltaický panel o výkonu cca 100 - 173 Wp/m2. Množství získané energie záleží na těchto faktorech:

  • na účinnost FV panelů
  • na intenzitě dopadajícího světla (lokalita)
  • na ploše, na kterou světlo dopadá

Fotovoltaika


 

Systémy uchycení

Systémy uchycení na střeše lze rozdělit na statické a natáčecí systémy. Natáčecí mají vyšší výkon, ovšem mají vyšší pořizovací náklady a jsou náchylnější na mechanické poškození, potřebují pravidelnou údržbu. Pokud máte k dispozici ideální umístění pro fotovoltaické panely, jsou z hlediska nulové údržby a nulových provozních nákladů výhodnější statické systémy.

 


 

Časté otázky

Jaká je životnost FV panelů?

Výrobci uvádí garanci na výkon po dobu 25 let. FV panely se časem opotřebují, ovšem výrobci garantují 90% účinnost po 12 letech a 80% účinnost po 25 letech.

Jak lze dosáhnout nejvyššího výkonu, umístění a orientace panelů?

Ideální je orientace na jih, přičemž mírný odklon na JV nebo JZ nezpůsobí výrazné ztráty. Sklon střechy by měl být mezi 30° až 45°.

Jaká plocha fotovoltaických panelů je potřeba na výkon 1 kWp?

Zhruba 8 - 10m2 plochy.

 


 

Užití fotovoltaiky

Vždy je nutné zvážit a propočítat již ve fázi projekční příptravy stavby součinnost všech technologií v provozu domu tak, abyste zvolili nejefektivnější a nejekonomičtější variantu výběru technologií, tedy i fotovoltaiky.

Pokud uvažujete o fotovoltaice pro váš dům, doporučíme nejvhodnější kombinaci s ostatními moderními, úspornými technologiemi tak, aby vyhovovala právě vám a byla pro váš dům tím nejlepším řešením.