TČ vzduch/voda pro RD TČ země/voda pro RD Bytové domy Proč topit TČ

 

TČ vzduch - voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je nejrozšířenějším a nejčastěji instalovaným tepelným čerpadlem v České republice a střední Evropě. Důvodem je snadná montáž, technické parametry a přijatelná cena. Odebírá teplo z okolního vzduchu a předává jej otopné vodě. Nejúčinnější v této kategorii tepelných čerpadel jsou systémy s plynulou regulací výkonu. Jejich výkon se automaticky přizpůsobuje potřebě domu na dodávku tepla.

TČ


TČ země/voda - plocha

 • Tepelné čerpadlo odebírající teplo z plochy zahrady. Pod povrchem zahrady jsou uloženy plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem.
 • Tepelná čerpadla se zemními kolektory jsou nejlepší variantou pro rodinné domy, které mají k dispozici vhodný pozemek.

Výhody

 • O 30 % nižší spotřeba elektřiny, než u tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu.
 • Nízké investiční náklady srovnatelné se vzduchovými tepelnými čerpadly.
 • Dlouhá životnost tepelného čerpadla i plošného kolektoru.
 • Bezhlučné a bezúdržbové řešení.

Nevýhody

 • • Systém země/voda s plošným kolektorem vyžaduje dostatečně velký pozemek, obvykle 200 až 400 m².
 • Nízké investiční náklady srovnatelné se vzduchovými tepelnými čerpadly.
 • Zemina musí umožňovat provedení výkopů do potřebné hloubky.
 • Rozmístění případných dalších staveb (bazén, garáž), je nutné znát předem, aby se jim plošný kolektor mohl vyhnout.

 

TČ země/voda - vrt

 • Tepelné čerpadlo odebírající teplo z hloubky pod povrchem země. Ve vrtu je zapuštěna plastová sonda naplněná nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem.
 • Podle velikosti vytápěného domu a místních geologických podmínek, se provádí jeden nebo více vrtů o hloubce 80 až 250 m.

Výhody

 • Stabilní výkon a vysoký topný faktor i při extrémně nízkých venkovních teplotách.
 • Výzrazně nižší spotřeba elektřiny než u vzduchových tepelných čerpadel.
 • Využití vrtu pro chlazení domu (pasivní nebo aktivní)
 • Dlouhá životnost tepelného čerpadla i vrtu.
 • Bezhlučné a bezúdržbové řešení.

Nevýhody

 • Vyšší investiční náklady na pořízení vrtů
 • Nutnost vyřízení stavebního povolení pro vrty

TČ


 

Bytové domy

Úspora nákladů na vytápění a ohřev užitkové vody až 70 %

Řešení vytápění bytových domů je specializovaný obor, kladoucí vysoké nároky na odbornost a zkušenosti dodavatele. Pouze se správným návrhem topného zdroje dle potřeb konkrétního domu, lze dosáhnout požadovaných úspor. Vyšších výkonů se dosahuje zapojením více tepelných čerpadel do kaskády.

Spoluprací s renomovanými dodavateli tepelných čerpadel vám zajistíme optimální návrh pro váš dům a odbornou realizaci.

TČ

 


 

Proč topit tepelným čerpadlem

Tepelné čerpadlo je moderní ekologický a bezobslužný zdroj tepla pro váš dům. K vytápění domu využívá teplo z okolního prostředí. Okolní prostředí může být voda, země, vzduch. Každé tepelné čerpadlo potřebuje pro svůj provoz elektrickou energii. Proto jejich kvalitu a účinnost, stejně jak o u jiných elektrických spotřebičů, posuzujeme podle energetické třídy.

Tepelné čerpadlo je nejlevnějším způsobem vytápění elektrickou energií. Roční provozní náklady na vytápění se po instalaci tepelného čerpadla sníží o 50 až 70% oproti použití zemního plynu nebo přímotopného čí akumulačního vytápění.

Při provozu nevznikají žádné exhalace, zdroj je šetrný k životnímu prostředí. Nehrozí tedy zatížení tohoto způsobu vytápění ekologickou daní, jak se zamýšlí u tuhých paliv a plynu. Obvyklá doba návratnosti investice je cca 5 – 7 let. Vyšší pořizovací náklady jsou kompenzovány nízkými provozními náklady. Po uvedení TČ do provozu přidělí rozvodné společnosti výhodnou tarifní sazbu dodávky elektrické energie nejen pro zdroj vytápění, ale pro všechny elektrické spotřebiče v domácnosti.

Komfortní a bezobslužný provoz zajistí tepelnou pohodu v daném objektu. Provoz TČ je zcela bezpečný, nehrozí výbuch, vznícení nebo otrava oxidem uhelnatým.